GDPR

Jaká data uchováváme?


Během vaší návštěvy na našich stránkách zaznamenáváme IP adresu, kterou vám přidělil váš ISP, z jakých stránek jste naše stránky navštívili, jak dlouho jste na našich stránkách, které konkrétní podstránky si prohlížíte atd. Tyto informace jsou považovány za osobní údaje, protože se jedná o váš online identifikátor, a proto s těmito údaji zacházíme opatrně.

Své osobní údaje zadáváte také dobrovolně do formuláře na našem webu - registrační formulář pro odběr aktuálních letáků. Nejčastěji uchováváme tyto osobní údaje: e-mailová adresa, jméno, příjmení. Vaše osobní údaje jsou používány pro účely uvedené v těchto zásadách a pouze v nezbytném rozsahu.

K čemu tyto informace o vás používáme?

Osobní údaje jsou shromažďovány na webových stránkách www.foxeca.cz.

e-mail - komunikace se zákazníkem, aktualizace informací a nového obsahu na stránkách, doručování aktuálních letáků řetězců, které si zákazník zvolil při registraci.

Doporučení pro Foxeria:

Vaše doporučení (reference) na naše produkty zveřejňujeme pouze s vaším výslovným souhlasem k takovému použití, který nám udělíte na stránce, kde vás o svolení žádáme. Vaše doporučení zveřejňujeme pouze s vaším souhlasem a kdykoli si to rozmyslíte, stáhneme vaše doporučení ze stránek a zničíme vaše data.

Komentáře na našem webu:

Pokud na našem webu komentujete, stisknutím tlačítka přidat komentář souhlasíte se zveřejněním osobních údajů, které jste uvedli v komentáři (jméno). Osobní údaje, které zadáte, nepoužíváme k jiným účelům.

Doba uchování dat

Osobní údaje jsou uchovávány pro uvedené účely po dobu 10 let, pokud zvláštní právní předpisy (daňové, pracovněprávní, archivní, účetní předpisy) nestanoví jinak nebo do doby, než svůj souhlas odvoláte (pokud nejsme vázáni). zvláštním předpisem vaše údaje dále archivovat). V době mezi udělením souhlasu a jeho odvoláním je zpracování Vašich osobních údajů zákonné, a to i v případě, že jste souhlas po jeho udělení odvolali.

Jsi v bezpěčí

Je pro nás prvořadé udržovat vaše osobní údaje v bezpečí. Implementovali jsme různé bezpečnostní systémy pro ochranu dat. Jak se technologie zdokonaluje, vylepšujeme také tyto bezpečnostní systémy pomocí antivirové kontroly, antivirových programů a víceúrovňového firewallu. Zároveň jsou osoby - zaměstnanci či zprostředkovatelé - kteří přijdou do styku s vašimi údaji řádně informováni o povinnosti mlčenlivosti a komunikace s nimi probíhá prostřednictvím šifrované komunikace.

Informace o vás, které u nás uchováváme, jsou na serverech zabezpečeny heslem a šifrováním.

Pokud budou naše systémy napadeny hackerským útokem, nebo dojde k jinému napadení našeho systému a bude dokonce hrozit únik dat, budete do 72 hodin naší podporou informováni o přijatých opatřeních a zároveň budeme komunikovat s dozorový orgán v oblasti. ochranu osobních údajů.

Vaše údaje neposkytujeme třetím stranám

Vaše osobní údaje neprodáváme, neobchodujeme ani jinak neposkytujeme třetím stranám. Podle nás to není fér a zároveň jsou vaše osobní údaje to nejcitlivější, co nám můžete poskytnout.

Výjimkou jsou příjemci = zprostředkovatelé, o kterých jsme vám poskytli informace v těchto zásadách ochrany osobních údajů a kteří nám pomáhají při vytváření webových stránek, spolupracují na našich projektech a obsluhují vás. Tito partneři jsou vázáni mlčenlivostí, zprostředkovatelskými smlouvami, zavazují se k mlčenlivosti, a proto souhlasí s tím, že budou vaše data v bezpečí a budou je považovat za důvěrná.

Předávání Vašich osobních údajů státním organizacím je pouze na základě zákona nebo pravomocných úředních či soudních rozhodnutí v souladu s legislativou země, ve které působíme.